Estacas HESOLAN fabricacion y comercializacion de estacas, traviesas y madera para exterior

egurraren iraupena luzatzen dugu

Sektore guztietara zuzenduriko hesola, trabes eta kanporako egurren fabrikazio eta merkaturatzea, Hesolanen aritzen diren profesionalen jarduera bakarra izan da urteetan zehar. Urte hauen joan-etorrian bereganatutako eskarmentuari esker Hesolanek zure egurraren iraupena luzatzen duela, ingurumena errezpetatuz, ozenki eta zintzotasun osoz aldarrikatu dezake.

- SARTU -

alargamos la vida de su madera

La fabricación y comercialización de estacas, traviesas y todo tipo de madera para exteriores dirigido a todos los sectores ha sido durante años la dedicación exclusiva de los profesionales de Hesolan. Es por esta razón que la experiencia adquirida a lo largo de los años, permite afirmar con rotundidad y sinceridad que la empresa Hesolan alarga la vida de su madera respetando el medio ambiente.

- ENTRAR -